2013-2014 Horizon Hawks Basketball2012-13 Horizon Hawks BasketballUNC-NDS Football2011-12 Horizon Hawks BasketballSports Portfolio2010 NYFA (Northglenn Youth Football)2009 NYFA (Northglenn Youth Football)